Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo for LDS
Mobil menu

Traditioner ved Øster Højst Filialskole

Ved Øster Højst Filialskole har vi mange forskellige traditioner, der præger vores skoleår. Vi tror, at traditioner er med til at skabe stærke fællesskaber, der har betydning for alles trivsel og læring. Nedenfor er der beskrivelser på nogle af vores traditioner, men der er også så meget andet…….

Morgensamling:
Hver dag samles alle klasser i gymnastiksalen kl. 8.15, hvor forældre også er velkommen Her synges to sange, og der gives meddelelser af relevans for hele skolen. Ved fødselsdage er den ene sang udskiftet med vores fødselsdagssang. Det er også ved vores morgensang, at elever kan optræde.

Første skoledag:
Første skoledag indledes altid med en fællesmorgensamling, hvor vi byder hinanden velkommen til et nyt skoleår. Her er forældre velkomne til at deltage. Der er tradition for, at forældre til skolestartere følger deres barn ind i første lektion. 

Tønder Festival
Elever fra 6. til 9. klasse deltager hvert år fredag i skoletid i et Tønder Festival arrangement. Vi deltager, fordi Tønder Festival er en vigtig del af Tønder Kommunes musik- og kulturliv og fordi eleverne her bliver præsenteret for musik, de ikke hører almindeligvis

Idrætsdag for hele Løgumkloster Distriktsskole:
I starten af skoleåret afvikles idrætsdag for hele Løgumkloster Distriktsskole. Alle elever fra 0.-2. klasse er sammen i Øster Højst. Elever fra 3.-5. klasse er sammen i Bredebro, mens elever fra 6.-9. klasse er sammen i Løgumkloster.

Åbent Hus
Hvert år afholdes der et antal åbent hus dage for forældre. Åbent Hus dage for forældre har vi for at give forældre et billede af en almindelig skoledag. Over året har vi åbent forskellige dage, så forældrene har bedre mulighed for deltagelse.

Motionsløb: 
Motionsløb afvikles den sidste skoledag inden efterårsferien. Forældrene er altid inviteret med.  Alle klasser starter med fælles opvarmning/leg i hallen efter morgensang. Herefter er der et 2 times arrangement, hvor der er mulighed for at gå/løbe en bestemt rute. Først er der en rute ud i naturen på ca. 3 km. hvorefter der er en rute rundt om skolen, så eleverne ikke skal ud i trafikken. Efter spisepausen har vi de senere år haft forskellig ting på programmet eksempelvis dans, hoppeborge i hallen eller en tur i svømmehallen.

Overnatning for alle 6. klasser ved Løgumkloster Distriktsskole:
I løbet af efteråret mødes alle distriktets 6. klasser sammen med deres klasselærere en torsdag aften til en overnatning på Distriktsskolen. Dagen efter tager man sammen på en udflugt, inden kursen sættes mod egen filial.

Omlagte dage/uger:
I løbet af skoleåret afvikles 2 omlagte uger. Den ene uge lægger i november og afsluttes med skolefesten. Den anden uge lægges ofte i maj måned og er en projektuge med nyt emne hver år. Ved omlagte dage/uger forstås, at det daglige skema brydes op, og der kan arbejdes på anderledes måder i nye læringsfællesskaber.

Skolefesten:
Hvert år i den sidste ugen inden december er der skolefest. I ugen arbejdes der i de forskellige klasser på, at der torsdag er skolefest om aftenen. Den indbefatter teater af de større klasser, aktiviteter i klasserne, cafe og forskellige former for små indslag.
Skolefesten er et af årets højdepunkter.

Luciaoptog:
Hvert år den 13. dec. afvikles Luciaoptog i forbindelse med morgensamling. Luciaoptoget består af elever fra indskolingen.

Juleafslutning:
Sidste skoledag inden juleferien starter de 4 første lektioner sammen med klasselæreren. Til middagsmad serveres der risengrød til alle og vi hygge med det med fællesspisning i hallen. Efter pause samles alle klasser i hallen til sang, leg og den sidste del af julehistorien, som der læses op af til morgensang hver dag i december måned. Herefter går skolen i samlet flok til Øster Højst Kirke, hvor der afholdes julegudstjeneste. Til julegudstjenesten har skolen altid en eller anden form for aktiv deltagelse. Forældre og andre er velkomne til at deltage i gudstjenesten.

Musikarrangementer:
Hvert år afvikler Musik i Tide en koncerter på skolen. Derudover er det en fast tradition, at 4. klasse deltager i Sønderjyllands Symfoniorkesters to skolekoncerter. Løbende er vi tilknyttet forskellige mindre eller større projekter, hvor musiklærer og elever er deltagende.

Skolepatruljetur til Legoland:
Sammen med tusindvis af andre unge deltager de elever, der har stået skolepatrulje ved filialen hvert år i et arrangement i Legoland som tak for deres store indsats i løbet af skoleåret.

Fastelavn

Sidste fredag før vinterferien afholder vi fastelavnsfest. De første 4 lektioner er normal skoledag og i den store pause er der tid til udklædning. Derefter mødes vi alle i hallen til ”slå katten af tønden”, kåringer af udklædninger samt spise fastelavnsboller som er bagt af eleverne i perioden op til dagen

Lejrskole for 6. klasse:
I slutningen af 6. klasse drager alle 6. klasses elever ved Løgumkloster Distriktsskole sammen med deres klasselærere på lejrskole på Bornholm. Lejrskolen strækker sig over 5 overnatninger.

Hyttetur for indskolingen:
I løbet af indskolingestiden kommer alle elever ved filialen på en overnatning i lokalområdet, og i den forbindelse arrangeres ekskursion til lokale seværdigheder.

Sidste skoledag:
Dagen før sidste skoledag plejer eleverne fra 6.klasse at overnatte på skolen i klasselokalet sammen med nogle forældre. Aftenen bruges på fællesspisning sammen med klasselærere og forældre. Sidste skoledag er der tid sammen i klasserne, hvor der spises fælles morgenmad og hygges med spil, banko og den sidste opsamling af praktiske/faglige ting inden ferie. Sidste på formiddagen forestår 6.klasserne for aktiviteter for alle de andre børn. Efter pause står den på rundbold ansatte vs 6.klasse efterfulgt af vandkamp, hvor der kastes med vandballoner. Endelig rundes dagen af med en fælles afslutning i hallen. Der synges sange, elever har indslag og der er taler bl.a. til 6.klasses elever. Afslutningsvis synges ferie sang og alle ønskes god ferie.