Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo for LDS
Mobil menu

Traditioner ved Bredebro Filialskole

På Bredebro Filialskole har vi mange forskellige traditioner, der præger vores skoleår. Vi tror, at traditioner er med til at skabe stærke fællesskaber, der har betydning for alles trivsel og læring.

Morgensamling:
En gang om ugen samles alle klasser i gymnastiksalen kl. 7.30. Her synges to sange, og der gives meddelelser af relevans for hele skolen. Det er også ved vores morgensang, at elever kan optræde.

Omlagte dage/uger:
I løbet af skoleåret afvikles omlagte dage og uger. Typisk lægges der omlagte dage i forbindelse med skolefest. Ved omlagte dage/uger forstås, at det daglige skema brydes op, og der kan arbejdes på anderledes måder i nye læringsfællesskaber. Det er også ofte i forbindelse med omlagte dage, at vi samarbejder med lokale foreninger.

Musikarrangementer:
Hvert år afvikler Musik i Tide to koncerter på skolen. Én for indskolingen og én for mellemtrinnet. Derudover er det en fast tradition, at 4. klasse deltager i Sønderjyllands Symfoniorkesters to skolekoncerter.

Første skoledag:
Første skoledag indledes altid med en fællesmorgensamling, hvor vi byder hinanden velkommen til et nyt skoleår. Her er forældre velkomne til at deltage. Der er tradition for, at forældre til skolestartere følger deres barn ind i første lektion. 

Idrætsdag for hele Løgumkloster Distriktsskole:
I starten af skoleåret afvikles idrætsdag for hele Løgumkloster Distriktsskole. Alle elever fra 0.-3. klasse er sammen i Øster Højst. Elever fra 4.-5. klasse er sammen i Bredebro, mens elever fra 6.-9. klasse er sammen i Løgumkloster.

Motionsløb: 
Motionsløb afvikles den sidste skoledag inden efterårsferien i 4.,5. og 6. lek.. Alle klasser går samlet til Bredebro Hallerne, hvor motionsløbet igangsættes. Eleverne løber ad en kendt rute. Den klasse, der i gennemsnit pr. elev løber flest kilometer modtager ved den efterfølgende morgensamling ”Den gyldne sko”. Tilbage på skolen sluttes dagen af med æbler og saft til alle deltagere. Forældre er velkomne til at deltage i løbet.

Overnatning for alle 6. klasser ved Løgumkloster Distriktsskole:
I løbet af efteråret mødes alle distriktets 6. klasser sammen med deres klasselærere en torsdag aften til en overnatning på Distriktsskolen. Dagen efter tager man sammen på en udflugt, inden kursen sættes mod egen filial.

Skolefest:
Hvert år afvikler vi skolefest på skolen. Hvert andet år står elever og lærere for planlægning og afvikling af aktiviteter. Hvert andet år står forældreråd i de enkelte klasser for planlægning og koordinering af aktiviteter.

Luciaoptog:
Hvert år den 13. dec. afvikles Luciaoptog i forbindelse med morgensamling. Luciaoptoget består af elever fra 4. klasse. Som afslutning på optoget serverer 6. klasse Luciaboller for alle elever.

Juleafslutning:
Sidste skoledag inden juleferien starter dagen med fælles morgensang. I 5. og 6. lek. går skolen i samlet flok til Brede Kirke, hvor der afholdes julegudstjeneste. Skoledagen slutter tilbage på skolen. Forældre er velkomne til at deltage i gudstjenesten.

1. skoledag i det nye kalenderår:
Kalenderårets første skoledag starter med morgensang og tale for alle klasser i gymnastiksalen.

Skakdag:
Hvert år i februar deltager elever fra 3. og 4. klasse i en skakturnering for elever i Tønder Kommune.

Bedsteforældredag:
I løbet af det tidlige forår afvikler indskolingen bedsteforældredag. Her inviteres bedsteforældre til at overvære elevernes undervisning, og der er fælles kaffebord.

Skolernes sangdag:
Den sidste fredag inden påskeferien præger skolernes sangdag matriklen. Her synger alle elever med på udvalgte sange.

Skolepatruljetur til Legoland:
Sammen med tusindvis af andre unge deltager de elever, der har stået skolepatrulje ved filialen hvert år i et arrangement i Legoland som tak for deres store indsats i løbet af skoleåret.

Lejrskole for 6. klasse:
I slutningen af 6. klasse drager alle 6. klasses elever ved Løgumkloster Distriktsskole sammen med deres klasselærere på lejrskole på Bornholm. Lejrskolen strækker sig over 5 overnatninger.

Hyttetur for indskolingen:
I løbet af indskolingestiden kommer alle elever ved filialen på en overnatning i lokalområdet, og i den forbindelse arrangeres ekskursion til lokale seværdigheder.

Sidste skoledag:
Dagen starter og slutter med fællessamling. Alle elever samles om morgenen til en udvidet morgensamling i gymnastiksalen, hvor også forældre er velkomne. Her tages der afsked med 6. klasses elever, der er udklædte i dagens anledning, der holdes takketaler og elever kan optræde. 
Efter morgensamling afvikler 6. klasse karamelkastning og aktiviteter for alle skolens elever, inden de sammen med deres klasselærer forlader skolen for at slutte dagen udenfor skolen. Alle øvrige elever slutter dagen i skolegården, hvor klaveret er rullet ud, og vi sammen synger feriesangen.