Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo for LDS
Mobil menu

Om Øster Højst Filialskole

Øster Højst Filialskole er en filial under Løgumkloster Distriktsskole. Ved skolen er der almenklasser for elever i 0.-6. klasse og SFO for 0.-4.klasse.

Vi er en lille landsbyskole, hvor alle er en del af det forpligtende fællesskab og hvor læring, dannelse og trivsel er en helt naturlig del af hverdagen. Vi har skolen delt i én indskoling (0.-2.klasse) og ét mellemtrin (3.-6.klasse), hvor alle klasser på en eller anden måde er sammenlæste. De ansatte samt SFO-pædagoger er tilknyttet både indskoling- og mellemtrins lektionerne og er kendt af alle elever. Skolens daglige rammer giver os mulighed for at være nærværende, synlige og tydelige samt ”have øje for den enkelte elev”. Vi har et godt og tæt samarbejde med lokalsamfundet samt tværfaglige samarbejdsparter.

Skolen har læse- og matematikvejleder ansat, som indgår i tæt samarbejde med klassens lærere omkring læring. Alle ansatte indgår i tværgående fagudvalg (dansk, matematik, engelsk, tysk og børnehaveklasseledere) imellem vores tre matrikler, hvor vi sikre sparring og udvikling i pædagogiske læringsfællesskaber (PLF).

Ønskes anden orientering om Øster Højst Filialskole, end der forefindes på hjemmesiden, eller en uddybelse heraf, da kontakt os gerne.