Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo for LDS
Mobil menu

Om Distriktsskolen

Distriktsskolen, der er en to-sporet folkeskole for elever fra 0. – 9. klasse, er en del af Løgumkloster Distriktsskole, der udover Distriktsskolen består af Øster Højst og Bredebro Filialskoler.
Distriktsskolen er overbygningsskole for elever fra filialskolerne. Her er desuden skolefritidsordning for elever i 0. – 4. klasse.

Vi tager skolens vision alvorligt. Visionen er: Vi vil skabe hele mennesker, der kender og kan udvikle og anvende deres resurser i forpligtende fællesskaber

Organiseringen af elever og medarbejdere ved Distriktsskolen er faseopdeling - opdelt i faserne indskoling, mellemtrin og udskoling.
Alle medarbejder er tilknyttet  én fase, hvor de har størstedelen af deres undervisning.
SFO-pædagoger er tilknyttet indskolings- og mellemtrinsfaser og er kendte af elever fra skolehverdagen.

Vi arbejder målrettet med at inkludere alle elever hensigtsmæssigt. Vi arbejder med holddeling på tværs af vore årgange, således undervisningen tilrettelægges og gennemføres af 2-3 voksne i et samarbejde, og der tages højde for elever i faglige eller social udfordringer såvel som elever, der har brug for flere udfordringer. Beslutninger om hold varierer og justeres løbende i de fagprofessionelles læringsfællesskab. Forældre inddrages og orienteres løbende om deres barns udbytte af skoledagen, og de hold det er på.

Ved Distriktsskolen har vi endvidere asylelever, der går i asylklasser, men deltager i undervisningen i almenklasser, hvis det giver mening.

På Distriktsskolen er det muligt at få et særligt diplom i 9. klasse i tysk - Deutsches Sprachdiplom, der giver bevis på kvalifikationer til brug i det videre uddannelses- og arbejdsliv.

Ved Løgumkloster Distriktsskole forventes ledelse, medarbejde, forældre, elever og samarbejdsparter at arbejde med deltagelse og dynamik.

Deltagelse betyder at:

  • Vi samarbejder aktivt om faglig og social læring
  • Vi omgås hinanden i gensidig respekt og bidrager til hinandens trivsel

Dynamik betyder at:

  • Vi er handlingsorienterede og vi udvikler os kontinuerligt

Således taler vi med og ikke om hinanden – både når vi begejstres, eller hvis noget udfordrer. Det tror vi skaber de bedste vilkår for, at vi i fællesskab får hele mennesker ud i den anden ende.

Ønskes anden orientering om Distriktsskolen, end der forefindes på hjemmesiden, eller en uddybelse heraf, da kontakt os gerne