Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo for LDS
Mobil menu

Om Bredebro Filialskole

Bredebro Filialskole er en filial under Løgumkloster Distriktsskole. Ved skolen er der almenklasser for elever i 0.-6. klasse og SFO for 0.-4.kl. Skolen er faseinddelt. Dvs. at 0-3 kl. og 4-6 kl. er i faser svarend til henholdsvis indskolingen og mellemtrinet.

I indskolingen er eleverne på et basishold, hvor elever mødes på tværs af årgangene, spiser samme og har UUV. De almene fag varetages årgangsopdelt i klasser. Mellemtrinnet er årgangsopdelt i klasser hvor undervisningen foregår. Medarbejderne er tilknyttet dén fase hvor de har størstedelen af deres undervisning.

På Bredebro Filialskole har vi en T-klasse, som er for elever som i kortere eller længere tid har behov for særlig pædagogisk støtte. Tilbuddet er et vigtigt inklusionsværktøj, hvor vi både tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og samtidig sørger for at eleven inkluderes i skolefællesskabet.

Læring, trivsel og dannelse er omdrejningspunktet for vores arbejde, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone i vores arbejder. Vi arbejder aktivt med deltagelse i forpligtende fællesskaber, hvor faglig og social læring øges og eleverne oplever sig som vigtig del af fællesskabet.

Skolen har læse-, matematik og AKT-vejledere ansat, som indgår i tæt samarbejde med klassens lærere omkring elevers trivsel og læring.

Skolen har desuden et tæt samarbejde med lokale foreninger og erhvervsliv samt tværfaglige samarbejdsparter.